divendres, 9 de juny de 2017

Testament vital: declaració de voluntats anticipades, ¿ja l'has fet?


Què es? 
Es un document on qualsevol persona major d'edat pot expressar la seva voluntat i deixar plasmades les instruccions del que vol per si en algún moment es trobés impossibilitat per manifestar-se.


Per a què serveix?  
La Declaració de voluntats anticipades vetla pels nostres objectius vitals, els nostres valors personals, les nostres opcions respecte de tractaments i teràpies experimentals, la destinació dels nostres òrgans, la nostra decisió respecte de la incineració, la inhumació o altres destinacions del cos després de la defunció, així com se'ns faculta a nomenar un representant que sigui el nostre interlocutor per dur a terme les voluntats incloses en el document que atorguem. Tot això en nom dels nostres drets com a ciutadans i pacients.


Qui son els destinataris?
Són els hospitals, les cliniques, els centres de salut, els dispensaris, els metges o altres persones o organismes als quals correspongui complir la voluntat anticipada que es manifesta.


Com es regula? 
A la nostra Comunitat Autònoma la Declaració de voluntats anticipades está regulada per la llei 1/2006  del 3 de març i pel decret 58/2007 del 27 d'abril


Quins son els tràmits?
S'han de deixar per escrit. Es pot fer servir un model o un altre segons es vulgui designar representant o no i segons com es vulgui formalitzar. Es important fer la sol.licitud de inscripció al Registre de Voluntats Anticipades


Com es pot formalitzar?
Davant notari
Davant la persona encarregada del Registre de Voluntats Anticipades
Davant tres testimonis que han de ser majors d'edat i han de conéixer a l'otorgant


Una vegada formalitzat, es poden fer canvis?
Sí, es poden modificar, substituir o deixar sense efecte en qualsevol moment, sempre que l'otorgant conservi la seva capacitat. S'ha de fer una sol.licitut de sustitució, modificació o revocació                           Font: Canal Salut

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada