divendres, 12 de gener de 2018

Què podem fer per reduir el risc de patir un càncer?


Què es el càncer?

Les cèl·lules del cos són la unitat més bàsica de vida. S’agrupen i formen els teixits que, al seu torn, constitueixen els òrgans del cos com ara els pulmons, el fetge, etc.

Normalment les cèl·lules creixen i es divideixen per formar noves cèl·lules que el cos necessita. Quan envelleixen i moren són reemplaçades per les noves. A vegades aquest cicle es pot alterar: les cèl·lules no moren quan ho haurien de fer i alhora en van creant de noves, de manera que el cos disposa d’un excés de cèl·lules que no necessita. Aquestes cèl·lules poden formar una massa o un teixit que es denomina tumor.Els tumors poden ser benignes o malignes:
  • Tumors benignes: no són càncer. Les seves cèl·lules no envaeixen altres parts del cos, generalment es poden treure i no solen tornar a aparèixer.
  • Tumors malignes: sí que són càncer. Les cèl·lules d’aquests tumors poden envair teixits propers o bé disseminar-se per altres parts del cos. El fet de disseminar-se des d’una part del cos a una altra s’anomena metàstasi.
S'estima que més del 30 % de les defuncions per càncer es podrien evitar reduint els principals factors de risc.

Què son els factors de risc?

Un factor de risc es qualsevol element que fa augmentar les possibilitats que una persona pugui desenvolupar una malaltia.

Hi ha factors de risc d'enmalaltir que es poden controlar, com el tabaquisme i l'activitat física, i d'altres que no es poden controlar, com l'edat i els aspectes hereditaris

I quins son el factors de risc per desenvolupar càncer?

Factors de risc evitables

-El consum habitual del tabac així com l’exposició continuada al fum ambiental del tabac augmenten el risc de desenvolupar càncer.
Es relacionen amb el consum de tabac el càncer de pulmó, laringe, boca, gola, esòfag, estómac, pàncrees, ronyó i bufeta urinària.
-El consum diari de més de dues unitats al dia en els homes i més d’una en les dones, de beguda amb alcohol al llarg del temps pot incrementar el risc de desenvolupar alguns tipus de càncer com ara el de  boca, gola, laringe, esòfag, fetge i mama. El risc augmenta en relació directa amb la quantitat de consum d’alcohol.
Per a la majoria d’aquests tipus de càncer, el risc pot créixer encara més si a  l’alt consum d’alcohol sumem el consum de tabac.

-Les radiacions ultraviolades formen part de l’energia que emet el sol. Aquestes radiacions també es poden produir amb llums per a bronzejar. L’exposició a les radiacions ultraviolades sense cap tipus de protecció cutània poden produir l’envelliment prematur de la pell i causar lesions que podrien conduir a un càncer de pell.

-Les persones que porten una dieta pobre en fruites i vegetals i amb excés de greix d’origen animal, amb una activitat física insuficient o bé pateixen sobrepès, tenen un risc més elevat de desenvolupar càncer. Alguns estudis relacionen aquests factors de risc amb els càncer de mama, còlon, esòfag, ronyó i úter.

-Algunes infeccions com les produides per el  virus papil.loma humà o el virus de la hepatitis B per les quals disposem de vacunes.
 El fet que certs virus o bacteris augmentin el risc de desenvolupar algun tipus de càncer no significa que es pugui transmetre d’una persona a una altra. El càncer no és contagiós.

-Durant el procés de la menopausa és possible que estigui indicada la utilització de la teràpia hormonal per millorar alguns símptomes. Aquestes hormones poden augmentar el risc de desenvolupar càncer de mama, problemes cardíacs o embòlies. Naturalment, quan s’indica aquesta teràpia es tenen en compte aquests riscos i el context global i individual de la salut de la persona.

-Les persones que treballen en llocs on podrien estar exposades a certes substàncies i no prenen les mesures de seguretat adequades tenen més risc de desenvolupar càncer. Alguns estudis mostren com a substàncies de risc els asbestos, els benzens, la benzidina, el cadmi, el níquel i el clorit de vinil.

-Les radiacions ionitzants s’acostumen a fer servir molt sovint en l’àmbit de la salut. N’hi ha de dos tipus: d’una banda la radiació de baixa taxa de dosis, que se sol emprar per fer radiografies simples en el tòrax o bé mamografies, per exemple. I de l’altra, la radiació d’alta taxa de dosis, que és la que s’utilitza per a la radioteràpia, un tipus de tractament del càncer..
 El risc de càncer que pot comportar la radiació de baixa taxa de dosis és realment molt petit, i el d’alta taxa és lleugerament superior. No obstant això, els beneficis que suposen superen els riscos sempre i quan els professionals segueixin protocols basats en l'evidència clínica per demanar proves i instaurar tractaments i que els pacients estiguin formats i informats dels efectes de les radiacions ionitzants.
Factors de risc no evitables

-L' envelliment. La majoria de càncers es produeixen en persones de més de 65 anys. No obstant això, persones d’altres edats, fins i tot els nens, també poden desenvolupar-lo.

 -El càncer hereditari és molt poc habitual en la població (el 5-10% de tots els càncers).  S’ha de sospitar si: 
  • Dos o més membres de la mateixa branca familiar tenen el mateix tipus de càncer.
  • Es diagnostica un càncer en edats joves (per exemple per sota dels 50 anys).
  •    
    En cas que sigui bilateral ( en els orguens parells) o multifocal ( molts tumors iguals en el mateix orgue)

En aquest casos, és convenient consultar amb el vostre metge per decidir si cal una cita a la unitat de càncer hereditari per rebre consell genètic especialitzat.

Així doncs, què podem fer per reduir el risc de patir càncer? Conéixeu el codi Europeu contra el càncer?

Font: Canal Salut

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada